Privacy Policy

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Victory Fitness, Molenweg 41, Limburg 3520, België, e-mail: [email protected], telefoon: 011 81 23 32 over het verzamelen, gebruik en openbaarmaking van jouw informatie die we verzamelen wanneer je onze website ( victoryfitness.be ) gebruikt. (de "Dienst"). Door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de dienst, ga je akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je informatie in overeenstemming met deze voorwaarden. en openbaarmaking van je informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, ga dan niet naar or use the Service.

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid zal van kracht 180 dagen vanaf het moment dat het herziene Privacybeleid op de Dienst is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. beleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig deze pagina te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen over u voor de volgende doeleinden:

  1. Marketing/ Promotional
  2. Administration info

Als we je informatie willen gebruiken voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor waarvoor u toestemming geeft, tenzij we anders moeten doen door de wet.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Analytics

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en niet langer te bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of proces; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, met inbegrip van dit Privacybeleid; of (3) om te reageren claims dat uw gebruik van de service inbreuk maakt op rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonlijke gegevens of een kopie van uw persoonlijke gegevens, de actieve verwerking van uw gegevens verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen om uw uw persoonlijke gegevens aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om of verwerken van de vereiste persoonlijke informatie of toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Beveiliging:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons controle. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt en doet u dit op eigen risico.

Functionaris voor klachten / gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die beschikbaar is bij ons, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op Victory Fitness, Molenweg 41, e-mail: [email protected]. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.